Detail

Naam project: Brugge Garenmarkt (Frajak)
Projectcode: BR93/008
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: archeologische opgraving
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst
Beschrijving: De opgraving vond plaats tijdens de laatste maanden van 1993 en de eerste maanden van 1994. De werf was gelegen ter hoogte van het toenmalige nr 17.
Onderzoeksvraag: Er waren leerlooiers in de onmiddellijke omgeving van deze site. Is de aanwezigheid van leerlooiers op deze site ook te attesteren?
In het begin van de middeleeuwen was dit een zandige plaats met venige depressies. In de 13de eeuw werden op deze plaats heel wat graafwerken uitgevoerd om het terrein bouwrijp te maken.
De eerste bewoning bestaat uit huizen in Baksteen en hout uit de tweede helft van de 13de eeuw. Van deze huizen zijn de funderingen en enkele tonwaterputten aangetroffen. Verder zijn ook gedeeltelijk uitgebroken ronde leerlooierskuipen. Daarnaast kwam over het hele opgegraven oppervlak leerlooiersafval waaronder gemalen eikenschors en hoornpitten, voor. De leerlooiersactiviteiten kunnen in de 13de eeuw gesitueerd worden.
Uit de 15de eeuw is een rechthoekige bakstenen afvalput en een rond bakstenen waterput aangetroffen.
In de 14de eeuw droeg het noordelijk deel van het terrein de naam 'De Zwarte Leeuw', terwijl het zuidelijk gedeelte 'de Pauw' werd genoemd. Het waren pandjeshuizen en vermoedelijk behoorden bovenvermelde waterput en afvalput bij 'De Pauw', en gebouw dat in 1491 is afgebroken.
Vanaf het einde van de 15de tot het midden van de 17de eeuw was het terrein zo goed als verlaten, met uitzondering van het meest noordelijke huis.
Er zijn ook vondsten uit het einde van de 18de eeuw: Het gaat om dertien tinnen borden en vier wijnflessen. Deze voorwerpen zijn buiten context gevonden.
Uit de 19dde eeuw, ten slotte, zijn er sporen die te maken hebben met de waterhuishouding. Een plaatselijk overwelfde bakstenen watergang uit de vorige eeuw, nl Vule Greppe, was over het hele terrein te volgen. Deze waterloop is wellicht tot in het begin van de 20ste eeuw in gebruik geweest.
Publicatie: Hubert De Witte, Bieke Hillewaert, Jean-Pierre Maertens 1995: Archeologisch Jaarapport 1993-1994, in: Jaarboek 1993-1994, Brugge Stedelijk Musea, deel1, p73-107
 
Vondsten: Toon alle vondsten van dit project.

Locatie op kaart