Detail

Naam project: Brugge Jezuïetenklooster
Projectcode: BR99/J
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: archeologische opgraving
Aangetroffen periodes: nieuwe tijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst
Beschrijving:

Naar aanleiding van de bouw en restauratieplannen voor het project "Verversdijk" werd bouwhistorisch onderzoek verricht. Voorafgaand aan dit onderzoek is een beperkte opgraving in één van de kelders uitgevoerd. Een bakstenen beerput met rechthoekig grondplan (2,3 x 2,7 meter) die bij de restauratiewerken zou verdwijnen werd opgegraven en volledig uitgezeefd. De twee stortkokers waren nog bewaard gebleven. Het pand werd gebouwd in de periode 1699-1701, waardoor een terminus post quem wordt geboden voor de beerput en haar inhoud. Enkele bouwhistorische elementen suggereren een nieuwe bouwfase in het 2de kwart van de 18de eeuw, waarbij de latrines verdwenen zouden zijn. De gebruikers van de put waren de Jezuïeten die hier vanaf het einde van de 16de eeuw hun vestiging hadden. In het pand aan de Verdersdijk was het klooster gevestigd met onder meer een infirmerie en een brouwerij.


Publicatie: Hubert De Witte, Bieke Hillewaert 2000: Archeologisch Jaarrapport 1997-1999, Jaarboek 1997-99, Brugge Stedelijke Musea, p131-191.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart