Detail Vondst

Detail Vondst

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Voorwerp: pot
Materiaalgroep: keramiek
Materiaal: handgevormd vroeg ME aardewerk
Datering: 500/800
Site: Brugge Kosterijstraat
Inventarisnummer: BR02/SAK/17/1/1
Periode: vroege middeleeuwen
Info:

Een fragment van een pot vervaardigd in handgevormd aardewerk. Dit aardewerk is verschraald met plantaardig materiaal. Deze zogenaamde chaff- of grass-tempered ware is kenmerkend voor de vroege middeleeuwen in het Vlaamse Kustgebied en wordt in deze periode beschouwd als een Angelsaksisch fenomeen. Het vormt het gros van de lokaal vervaardigde kookwaar op menige Engelse nederzetting uit de vroege middeleeuwen maar ook in Noord-Nederland treft men het aan in deze periode. Het beeld verschilt met wat we kennen uit de Scheldevallei, waar het meest voorkomende baksel op de Merovingische sites gekenmerkt wordt door rode inclusies, kleibrokjes die vooraleer ze aan de kleipasta worden toegevoegd, in een oxidered milieu zijn gebakken. In sommige gevallen gaat het wellicht om vermalen Romeins dakpangruis. pot met plantaardige verschraling

Publicatie: HILLEWAERT Bieke, HOLLEVOET Yann en RYCKAERT Marc (red.) 2011: Op het Raakvlak van twee Landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge.

Locatie op kaart