Detail Vondst

Detail Vondst

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Voorwerp: paternoster
Materiaal: amber
Datering: 1300/1500
Site: Brugge Rijkepijndersstraat
Productieplaats: Vlaanderen, Brugge
Inventarisnummer: BR84-85/RP/7
Periode: late middeleeuwen
Info:

Op deze site werden een handvol afgewerkte kralen en wat ruwe amber ingezameld. Barnsteen of amber is het fossiele versteende hars van prehistorische naaldbomen. Het in Brugge gevonden amber is afkomstig uit de Baltische regio. In Brugge werden in 1299 voor het eerst paternostermakers vermeld die hun kralen vervaardigden van amber. Tot 1480 bezat de gilde van paternostermakers voor onze gewesten, samen met Lübeck, het monopolie op de amberbewerking. 

De 20 mooiste kralen werden sinds 1999 in bruikleen gegeven aan het diamantmuseum in Brugge. Opmerkelijk hierbij is dat de kralen in kwestie tot een armband zijn gereconstrueerd, terwijl ze zeker bedoeld waren om deel uit te maken van een paternoster. De grootste kraal meet 2,6 op 2 cm, de kleinste 0,8 op 0,6 cm. Vanaf 2019 zal deze vondst te zien zijn in het Gruuthusemuseum.

Publicatie: HÜPSCHER Erica 2020: Hanzeatisch Goud in Brugse Context, een onderzoek naar het gebruik en de bewerking van barnsteen voor paternosters op basis van productieafval uit twee laatmiddeleeuwse sites, masterproef archeologie Universiteit Gent.

Locatie op kaart