Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Verversdijk III
Projectcode: BR05/VVD III
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Van eind 2004 tot eind april 2005 was Raakvlak aanwezig op de site Verversdijk, voor de derde en laatste grote fase van het project (Fase I:2002 en fase II:2003). Het onderzoeksterrein bevindt zich in de hoek van de Verversdijk met de Kandelaarstraat, waar zich volgens de kaart van Marcus Gerards een drietal huizen bevonden. Dit zuidelijke deel van het terrein is, net als de noordzijde, nooit zwaar verstoord door bouwactiviteiten en de 19de-eeuwse (afgebroken) gebouwen zijn nooit onderkelderd. Funderingen en vloertjes van voornoemde middeleeuwse huizen zijn op de opgraving aangetroffen evenals een haardvloer. Vermoedelijk zijn de woonhuizen verbouwd tot verversatelier. Verder zijn er vier rechthoekige bakstenen beerputten aangetroffen. Mogelijk spelen deze putten aanvankelijk een rol in het verfproces en zijn ze secundair als beerput gebruikt. Opmerkelijk is de vondst van een stenen waterfontein. De cirkelvormige waterput in baksteen heeft een natuurstenen vloer. De fontein wordt bevoorraad door een loden buis die ongeveer op halve hoogte in de put uitkomt. Deze buis is verbonden met de moerbuizen, de middeleeuwse waterleiding. Vanuit deze fontein zijn verschillende leidingen doorgetrokken naar een aantal belangrijke huizen in de buurt. Verder zijn er ook veel sporen aangetroffen van verversactiviteiten. Op drie plaatsen zijn resten aangetroffen van stookplaatsen, sleutelgatvormige bakstenen constructies waarboven – volgens historische bronnen - de verfbaden in koperen ketels worden verwarmd. De vele aangetroffen houten kuipen worden geïnterpreteerd als vergaarbakken en spoelbakken. Een ophoging van de oever van de Reie is aan de hand van het schervenmateriaal te dateren in de 13de eeuw. Tijdens deze opgravingen (Verversdijk I-II-III) kon een groot deel van een laatmiddeleeuwse wijk in de binnenstad archeologisch onderzocht worden. De resultaten tonen de diversiteit aan in de wijk: er zijn gewone woonhuizen, luxueuze adellijke huizen, opslagplaatsen, werkateliers, achterhuizen en open ruimte. Vers water is er aangevoerd via de moerbuizen en tonwaterputten en afgevoerd via rioleringen.
(Zie ook: Brugge Jezuïetencomplex, BR98/VVD; Brugge Jezuïetenklooster, BR99/J; Brugge Verversdijk BR02/VVD I; Brugge Verversdijk, BR03/VVD II)


Publicatie: HILLEWAERT Bieke en VAN BESIEN Elisabeth 2005: Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, Jaarverslag 2004.
HILLEWAERT Bieke en VAN BESIEN Elisabeth 2006: Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, Jaarverslag 2005.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart