Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Spinolarei
Projectcode: BR06/SP
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

De aanleiding van dit archeologisch onderzoek is de herontwikkeling van een woonblok tussen de Spinolarei en Hoornstraat binnen de eerste stadsomwalling (1127-1128). Op de kaart van Marcus Gerards (1562) wordt het huizenblok aan de oostelijke en zuidelijke kant begrensd door het "Zackaertstraetkin", dat tegenwoordig slechts gedeeltelijk zichtbaar is. Er wordt een bakstenen vloer van een pottenbakkersatelier aangetroffen. De vloer bevindt zich boven twee kuilen, die geïdentificeerd kunnen worden als pottenbakkersovens. De pottenbakkersoven bestaat uit een sleutelgatvormige bakruimte en een hoefijzervormige ovenkoepel (oven van het "liggende type"). Naast de pottenbakkersovens zijn ook andere sporen aangetroffen. Het gaat om laatmiddeleeuwse bakstenen beerputten, houten kuip met bakstenen bovenbouw (functie onbekend), delen van een postmiddeleeuws rioolstelsel (gedeeltelijk bewaard), kuilen met productieafval van pottenbakkers, resten van bakstenen gebouwen (muren en vloeren), mest- en afvalkuilen.
De vondst van een laatmiddeleeuws pottenbakkersatelier langs de Spinolarei is van zeer grote wetenschappelijke waarde. Er zijn voor de aanvang van dit archeologisch onderzoek geen gegevens, historisch noch archeologisch, over de aanwezigheid van pottenbakkers langs de Spinolarei. Tot deze opgraving is immers aangenomen dat deze ambachtelijke activiteit zich in de late middeleeuwen vooral, zoniet volledig, langs de nabijgelegen Potterierei concentreerde. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe we dit pottenbakkersatelier moeten interpreteren: gaat het om een geïsoleerd atelier of zijn er aanwijzingen voor een grotere productie langs de Spinolarei? Is de aardewerkproductie langs de Spinolarei en de Potterierei gelijktijdig en/of kunnen er onderling typologische verschillen onderscheiden worden? Over de productie langs de Potterierei is immers vrij veel bekend, dankzij het archeologisch onderzoek van de Stadsarcheologische Dienst tijdens de jaren ’70 en ’80.


Publicatie: DE GRYSE Janiek en HILLEWAERT Bieke 2006: Verslag Archeologisch onderzoek Spinolarei 16-17.
HILLEWAERT Bieke en VAN BESIEN Elisabeth 2007: Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, Jaarverslag 2006.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart