Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Pastoriestraat - Kosterijstraat
Projectcode: BR08/SAK
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Andries
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
vroege middeleeuwen
neolithicum
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

De opgraving vindt plaats op de terreinen van het WZC Hallenhuis. De site bevindt zich op de zandrug tussen Oudenburg en Brugge. Dit is een gebied met een enorm rijk bodemarchief. Bij de keuze van de vestigingsplaats zal de ligging langs de Zandstraat van groot belang geweest zijn. De huidige Zandstraat bevindt zich op het tracé van een Romeinse weg. Het oudste spoor, een gracht met twee loodrechte vertakkingen, is terug te brengen tot de Romeinse periode. De meeste sporen zijn te dateren in de vroege middeleeuwen. Het zijn sporen van een Merovingische bewoningskern (6de – 7de eeuw) met houten huizen. Meestal is er sprake van een standgreppel - een lineair spoor dat de plaats van de wand aangeeft - vaak in combinatie met losse paalsporen. Naast resten van de funderingen van gebouwen komen kuilen, grachten of greppels en een vierkante waterput voor. Een pijlpunt uit het neolithicum mag ook niet vergeten worden. Verder is er ook een spijker uit de Karolingische periode aangetroffen. Dit is een gebouwtje met verhoogd vloerniveau voor de opslag van gewassen.
Dichtbij de waterput is een (afval)kuil aangesneden met enkele sterk gecorrodeerde voorwerpen. Na onderzoek blijken dit een volledige gordelgarnituur en de restanten van een zwaard uit de vroege middeleeuwen te zijn. Het feit dat zwaard en gordelgarnituur samen zijn aangetroffen, klopt met het gekende ritueel waarbij het zwaard nog gekoppeld aan de gordel naast het lichaam van de overleden eigenaar wordt meegegeven. Een mannengordel bestaat meestal uit een gesp, een contraplaat en één decoratief element. Deze metalen voorwerpen liggen hier niet in een graf maar lijken op een bepaald moment in deze kuil begraven.


Publicatie: HILLEWAERT Bieke en HOLLEVOET Yann 2006: Andermaal Romeins en vroegmiddeleeuws langs de Zandstraat te Sint-Andries/Brugge (prov. West-Vlaanderen), in: Relicta1, 121-140.
HILLEWAERT Bieke, HUYGHE Jan en VAN BESIEN Elisabeth 2008: Opgravingen in de tuin van WZC Fabiola i.s.m. het OCMW-Brugge en de provincie West-Vlaanderen.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart