Detail

Naam project: Brugge Langerei
Projectcode: BR10/LR
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: archeologische opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
nieuwe tijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving: Naar aanleiding van de inplanting van een nieuw wooncomplex voert Raakvlak een opgraving uit aan de Langerei.
Deze zone is opgehoogd in de middeleeuwen om het terrein bouwrijp te maken.
In deze ophoging zijn twee tonwaterputten aangetroffen. Aan de hand van het materiaal worden beide tonwaterputten in de late middeleeuwen gedateerd. Verder zijn er ook andere laatmiddeleeuwse nederzettingsstructuren teruggevonden zoals: vloeren, haarden, funderingen en muurresten.
Opvallend was een middeleeuwse fundering die was voorzien van uitspaarbogen (cfr. afb. ). Hier valt onmiddellijk op dat alle oorspronkelijke, dragende funderingen doorheen de kleilaag, tot op de compacte en stabiele Pleistocene zandlaag zijn aangelegd.
Publicatie: Stefan Decraemer 2011: Raakvlak Nieuwsbrief: De opgraving in de binnentuin van het Kadaster, Langerei 7.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart