Detail Site

Detail Site

Naam project: Collectie Beuckels
Projectcode: col Beuck
Type onderzoek: verzameling
Beschrijving:

Deze verzameling is tot stand gekomen door het zoekwerk van metaaldetectorist E. Beuckels. Hij zocht op bouwterreinen, maar voornamelijk op grond die werd weggevoerd naar stortplaatsen. Van deze activiteiten hield hij in een dagboek de oorspronkelijke vindplaatsen van de gestorte grond bij. Veelal werden de vondsten ook geschetst.
Systematisch verkocht hij de mooiste vondsten aan de verzamelaar H. Van der Pas. Regelmatig bezorgde meneer Beuckels de minder waardevolle vondsten aan de toenmalige Stedelijke Archeologische Dienst. Al het zoekwerk gebeurde vooraleer de eerste archeologische wetgeving in 1993 werd goedgekeurd.
Na het overlijden van meneer Beuckels werd de toenmalige Stedelijke Archeologische Dienst gecontacteerd door meneer Van der Pas die de volledige collectie te koop aanbood. Na overleg en onderzoek ging de Stedelijke Archeologische dienst hierop in. Dankzij de toelating van de weduwe van meneer Beuckels was het mogelijk om een tijdlang over de dagboeken van  meneer Beuckels te beschikken. Op basis daarvan werd een eerste inventarisatie van de objecten opgesteld. Deze info vormde de basis voor de verdere digitale inventarisatie en online ontsluiting van deze collectie.

 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.