Detail Site

Detail Site

Naam project: Collectie Beuckels
Projectcode: col Beuck
Type onderzoek: verzameling
Beschrijving: Via een schenking door E. Beuckels verwierf de Stedelijke Archeologisch Dienst een omvangrijke verzameling metalen voorwerpen (1985/86).
Publicatie: DE WITTE Hubert 1987: Archeologisch jaarrapport 1985-86, in: Jaarboek 1985-86, Brugse Stedelijk Musea, 95-158.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.