Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Willemstraat
Projectcode: BR90/WI
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: werfcontrole
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

De archeologische dienst kreeg de kans om tijdens de graafwerken op de hoek van de Willemstraat en de Eekhoutstraat onderzoek te doen. Het terrein bevindt zich ten westen van het Pandreitje en ten noorden van de Eekhoutrei. De Eekhoutrei en het Pandreitje zijn beide overwelfd. De stratigrafie van het terrein laat zien dat dat deze plaats altijd zeer drassig is geweest. Onder de middeleeuwse sporen is een opgevulde depressie aangetroffen. Op de helling van de depressie (onder de vulling) zijn enkele scherven van een klokbeker aangetroffen. Deze zijn te dateren in het late Neolithicum (ongeveer 2000 voor Christus). In de middeleeuwen heeft men de omgeving d.m.v. grachten gedraineerd. Een aangetroffen afwateringsgracht is gevuld met 13de-eeuws materiaal. In de laat- en postmiddeleeuwse periode is het gebied opgehoogd met leerlooiersafval (vnl dikke pakketten gemalen eikenschors). Talrijke leerlooierskuipen kwamen tijdens dit onderzoek aan het licht. De leerlooiers hadden hier hun woon- en werkplaatsen. Uit dezelfde periode dateren een aantal waterputten en afvalputten (13de tot tweede helft van de 18de eeuw).


Publicatie: DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Beatrijs 1991: Archeologisch Jaarrapport 1989-1990, in: Jaarboek 1989-90, Brugge Stedelijke Musea, 89-107.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart