Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Garenmarkt
Projectcode: BR90/GAR
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
late middeleeuwen
nieuwe tijd
nieuwste tijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Tijdens het voorjaar en de zomer van 1990 gebeurde een controle van grootschalige graafwerken langs de Garenmarkt. Het onderzoeksterrein is gelegen op een pleistocene opduiking, die vermoedelijk naar het zuiden toe nog steeg. In het noorden wordt deze opduiking gesneden door de kleiige opslibbing van de Eekhoutrei, naar het westen bevindt zich een brede depressie. Op de rand van deze depressie werden enkele Romeinse scherven aangetroffen. Tijdens de late middeleeuwen werd het meest noordelijke gedeelte van het terrein (kant Eekhoutrei) in gebruik genomen door leerlooiers. Er werden talrijke leerlooierskuipen aangesneden, maar ook waterputten, afval- of beerputten. De waterputten bestaan meestal uit op elkaar geplaatste tonnen en bevatten archaeologica uit de 14de en 15de eeuw. De beerputten zijn opgetrokken uit baksteen en dateren van de 14de tot de 19de eeuw. Verder werden verschillen laat-middeleeuwse grachten aangesneden en ook funderingen die wellicht in verband te brengen zijn met het Hof van Cuba dat tijdens de 15de en 16de eeuw hier gelegen was.


Publicatie: DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Beatrijs 1991: Archeologisch Jaarrapport 1989-1990, in: Jaarboek 1989-90, Brugge Stedelijke Musea, 89-107.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart