Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Potterierei - Sint-Leocollege
Projectcode: BR79-80/PSL
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

De opgraving langs de Potterierei startte op 15 oktober 1979 op een braakliggend terrein waarvan de ondergrond wordt bedreigd door een nieuwbouw. Het onderzochte areaal is duidelijk het vroegere werkterrein van een pottenbakker. Over het hele terrein zijn een aantal stortlagen van pottenbakkersafval aangesneden. Op de site konden een pottenbakkersoven en de bijbehorende afvalkuilen onderzocht worden. Het begin van de productie kan met vrij grote zekerheid in de 13de eeuw geplaatst worden. Het stopzetten van de productie langs de Potterierei heeft wellicht verband met opnemen van dit gebied binnen de tweede stadsomwalling vanaf 1297. Als vervuilende en vooral brandgevaarlijke industrie werd het pottenbakken kort na 1300 buiten de nieuwe stadsomwalling uitgevoerd.
(zie ook: Brugge Potterierei - Sint-Leocollege 1979   BR79/PSL)


Publicatie: DE WITTE Hubert 1980: Kroniek en korte berichten 1979-1980, in: Archeologisch onderzoek te Brugge, overdruk uit Het Brugs Ommeland, 5-47.
DE WITTE Hubert 1983: De Dienst Archeologie te Brugge en het onderzoek 1977-1981, in: Jaarboek 1982, Brugge Stedelijke Musea, 141- 168.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart