Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Wulpenstraat
Projectcode: BR87/WU
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving: Deze opgraving vond plaats in 1986 en 1987. De opgraving langs de Wulpenstraat (langs de Lange Rei) is samen met twee noodonderzoeken op het Oosterlingenplein en aan de Spiegelrei uitgevoerd met het oog op het achterhalen van meer informatie over de evolutie van de hydrografie in de Brugse binnenstad.
Het belang van de opgraving aan de Wulpenstraat ligt vooral in de ontdekking van het tracé van een getijdengeul die nog actief was in volle Romeinse tijd. Langs deze getijdengeul bevonden zich Romeinse bewoningssporen. De vroegste bewoning startte ca. 50 AD. Vondsten uit deze oudste fase zijn door de getijdengeul weggespoeld, waardoor ze gedeeltelijk in de vulling van de geul zijn terechtgekomen. Na de afzetting van nieuwe oeverwallen, verscheen er nieuwe bewoning (vanaf ca. 200 AD). De Romeinse bewoning langs de Wulpenstraat hield ca. 270 op te bestaan.
Het was de eerste keer dat er bewoningssporen uit de eerste eeuw zijn aangetroffen in Brugge.
De opgraving langs de Wulpenstraat is heel belangrijk gebleken door het snijden van de getijdengeul, die oorspronkelijk in verbinding heeft gestaan met het toenmalige tracé van de Lange Rei, en door de vaststelling dat er geen vroegmiddeleeuwse transgressie (zgn. Duinkerke II, een ondertussen achterhaalde theorie) in de binnenstad is geweest. De oude vulling van de getijdengeul wordt vanaf ca. 1200 definitief droog gemaakt door het aanleggen van draineringsgrachtjes.
Naast de getijdengeul en de Romeinse sporen zijn ook sporen uit de late middeleeuwen aangetroffen.
Bovenop de Gallo-Romeinse laag komen pas vanaf de 14de eeuw terug bewoningssporen voor. In een grote afvalkuil uit de 15de eeuw bevonden zich grote hoeveelheden ijzerslakken, die wijzen op metaalbewerking in de nabije omgeving. De kuil bevatte ook een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en dierlijk bot.
Publicatie: DE WITTE Hubert, ROMMELAERE Johan, ANSEEUW Jan en DE GROOTE Koen 1989: Archeologisch Jaarrapport 1987-1988, in: Jaarboek 1987-88, Brugse Stedelijke Musea, 63-104.
DE WITTE Hubert 1987: Archeologisch jaarrapport 1985-86, in: Jaarboek 1985-86, Brugse Stedelijk Musea, 95-158.
DE WITTE Hubert (red.) 1988: Brugge Onder-zocht, Tien jaar stadsacheologisch onderzoek 1977-1987.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart