Detail

Naam project: Damme Gentse Steenweg
Projectcode: SI12/GS
Gemeente: Damme
Deelgemeente: Sijsele
Type onderzoek: archeologische opgraving
Aangetroffen periodes: paleolithicum
Romeinse tijd
vroege middeleeuwen
volle middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving: In 2012 voert Raakvlak een proefsleuvenonderzoek uit langs de Gentse Steenweg in Sijsele, naast de historische hoeve 'Rostune'. Het onderzoek brengt vondsten uit de prehistorie en verschillende vroeg - en volmiddeleeuwse sporen aan het licht. Tijdens een aansluitende opgraving wordt een kleine, laat-paleolitische site ontdekt. Daarnaast snijdt het onderzoek ook een gedeelte van een volmiddeleeuwse nederzetting aan. Vier of vijf huizen liggen tegen de voet van de vluchtburcht Rostune.
Publicatie: Dieter Verwerft, Griet Lambrecht, Jari Hinsch Mikkelsen, Jan Huyghe en Stefan Decraemer 2016: Gentse Steenweg – Sijsele (Damme), basisrapport.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart