Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Beernem Hogenakker
Projectcode: OE13/HO
Gemeente: Beernem
Deelgemeente: Oedelem
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: vroege middeleeuwen
bronstijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

De uit luchtfotografie gekende bronstijd grafcirkel op de hedendaagse begraafplaats Hogenakker (Oedelem, Beernem) is opgegraven in 2013. De grafcirkel werd bedreigd door de aanleg van nieuwe grafkelders. Door de erosie en nivellering van het oppervlak is niet enkel de grafheuvel, maar zelfs het bovenste deel van de gracht verdwenen, net zoals eventuele minder diepe sporen in de omgeving. Er zijn geen sporen gevonden die meer informatie kunnen opleveren over de inrichting van het grafveld uit de bronstijd. Verder zijn op deze kleine opgraving sporen en vondsten aangetroffen uit verschillende perioden: een waterput uit de vroege middeleeuwen die ook Romeinse scherven en dakpanfragmenten bevat. Op het moment van de aanleg van de waterput was het grafmonument uit de bronstijd vermoedelijk wel nog zichtbaar in het landschap. Tot slot zijn op de site ook enkele vol- en laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen. De combinatie van al deze sporen en vondsten wijst op een zeer rijke en langdurige bewoningsgeschiedenis in de onmiddellijke omgeving van begraafplaats Hogenakker te Oedelem.
De opgraving kende in 2014 een vervolg aan de andere kant van het wandelpad.


Publicatie: LAMBRECHT Griet, HUYGHE Jan en MIKKELSEN Jari 2017: Begraafplaats Hogenakker, Oedelem, (Beernem, West-Vlaanderen) 2013/417, Noodopgraving van een circulaire structuur uit de bronstijd en Merovingische bewoningssporen, Raakvlak Rapport 2017/6.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart