Detail

Naam project: Brugge Ezelstraat
Projectcode: BR14/EZ
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: archeologische opgraving
Aangetroffen periodes: ijzertijd
volle middeleeuwen
late middeleeuwen
nieuwe tijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Naar aanleiding van de realisatie van een jeugdhostel gelegen in de Ezelstraat 42-44 te Brugge heeft Raakvlak een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in 2011. Op basis van de aangetroffen archeologische waarden wordt een deel van het plangebied verder opgegraven. De kelderzone wordt vlakdekkend opgegraven tussen 13 en 21 januari 2014. Voor de kleinere put voor de septische tanks wordt een werfbegeleiding uitgevoerd op 22 en 23 mei 2014. Het archeologisch onderzoek levert een aanzienlijke hoeveelheid archeologisch materiaal op. Wat de volle middeleeuwen betreft, kan worden bevestigd dat het gebied zich buiten de eerste omwalling (1127-1128), en dus in de landbouwzone bevond. In de bodem is hier het beginstadium van een podzol te zien. Eén paalspoor is vermoedelijk te dateren in de late ijzertijd. De vulling bevat een scherf in handgevormd aardewerk. Vanaf de late middeleeuwen komen er talrijke mestkuilen voor, gevuld met grote hoeveelheden aardewerk. De opgraving van een postmiddeleeuwse beerput levert bijzondere resultaten op. Bij de opgave van de beerput is heel wat pottenbakkersafval in deze put gestort. Heel bijzonder zijn de scherven in rood aardewerk van zogenaamde ”tweelingpotten”. Deze minder courante vorm wordt slechts zelden aangetroffen. De vondst van meer dan 40 exemplaren is dan ook uitzonderlijk. Enkele “misbaksels” bestaande uit in de oven verwrongen en aan elkaar geklitte potten bevestigen dat het hier wel degelijk om pottenbakkersafval gaat. De beerput mag gedateerd worden op het eind van de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw.


Publicatie: Stefan Decraemer, Bieke Hillewaert, et al. 2015: Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, Jaarverslag 2014.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart