Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Oude collectie Brugge Fort Lapin
Projectcode: OC-FL
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Pieters
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: ijzertijd
Romeinse tijd
Uitvoerder: Jubelparkmuseum
Beschrijving:

Tijdens het uitgraven van het Groot en het Klein Handelsdok op de plaats 'Fort Lapin' zijn in 1899 verschillende sporen en vondsten uit de late ijzertijd en Gallo-Romeinse tijd aan het licht gekomen. Bij dit onderzoek zijn ook 14 fragmenten van een zeewaardige boot uit de Romeinse periode aangetroffen.
Figuur: Localisatieschets van het vondstencomplex Brugge Fort Lapin.
B C: Romeinse vondsten (1902-1903)
G: situering van de Romeinse boot 
(H. Thoen, 1978)

Publicatie: DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Beatrijs 1991: Archeologisch Jaarrapport 1989-1990, in: Jaarboek 1989-90, Brugge Stedelijke Musea, 89-107.
THOEN Hugo 1978: De Belgische kustvlakte in de Romeinse tijd, in: Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Jaargang XL, nr. 88.
THOEN Hugo 1987: De Romeinen Langs De Vlaamse Kust. Brussel: Gemeentekrediet van België.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart