Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge STEVIN - Brugse Steenweg
Projectcode: KO15/BR
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Koolkerke
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: volle middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Bij deze opgraving worden de vermoedens uit het proefonderzoek direct bevestigd. Op de onderzoekslocatie bevindt zich een hoeveelheid volmiddeleeuwse sporen. De sporen zijn te dateren tussen de 10de en de late 12de eeuw. Het zijn afvalkuilen en grachten. Het is niet mogelijk met de aangetroffen paalkuilen een plattegrond van een gebouw te maken. Een aanzienlijk deel van het opgravingsvlak wordt ingenomen door een zeer brede gracht met een donkere blauwgrijze vulling, die parallel met de Brugse Steenweg loopt. Vermoedelijk gaat het hier om een deel van het zogenaamde ‘Oude Zwin’. Het Oude Zwin zou het oudste door mensen gegraven kanaal zijn tussen Brugge en de zee, maar over de exacte ouderdom en ligging is nog bijzonder veel onduidelijkheid. Deze gracht wordt machinaal gecoupeerd en onderzocht door een bodemkundige. Tijdens de opgraving is een omvangrijke hoeveelheid scherven aangetroffen. Naast de kenmerkende volmiddeleeuwse keramiek zijn ook enkele oudere stukken gevonden, waaronder een schoteltje in terra sigillata, type Dragendorff 27 uit de Romeinse periode en een scherf met duidelijk plantaardige verschraling, te dateren in de Merovingische periode.


Publicatie: DECRAEMER Stefan, HILLEWAERT Bieke, HUYGHE Jan, LAMBRECHT Griet, MIKKELSEN Jari Hinsch, ROELENS Frederik, VERWERFT Dieter en TIMMERSMANS Anje 2016: Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, Jaarverslag 2015.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart