Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Biekorf
Projectcode: BR77-78/BIE
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: volle middeleeuwen
late middeleeuwen
Uitvoerder: Stad Brugge
Beschrijving:

Op het terrein waar de nieuwe stadsbibliotheek Biekorf (met bijhorende ondergrondse parkeergarage) is gebouwd, heeft de M. Rogge op vrijwillige basis een noodonderzoek uitgevoerd. De stadsarcheoloog zette 1978 het onderzoek verder. Bij deze opgraving in de middeleeuwse stadskern trof men constructieresten aan van woningen, mest- en beerputten (in hout en steen), houten en stenen waterputten, afvalkuilen, ... De oudste, weliswaar buiten context gevonden, scherven behoren tot de groep reliëfbrandkeramiek. Verder werd roodbeschilderd aardewerk aangetroffen, evenals Andennekeramiek voor de vroegere perioden, naast aardewerk uit latere perioden: reducerend en oxideren gebakken aardewerk (waaronder heel wat hoogversierd Vlaams aardewerk), steengoed en majolica.
In de loop van januari en februari 1978 werd de bouwput voor de ondergrondse parking Biekorf uitgegraven tot een diepte van ongeveer 6m. Bij deze graafwerken zijn drie bakstenen mestputten onderzocht, evenals een houtwaterput, een houten aalput en verschillende perceelsgrachten. De inhoud van de drie bakstenen mestputten kan respectievelijk gedateerd worden tussen tweede helft 14de eeuw - eerste kwart 15de eeuw, eerste kwart 14de eeuw - tweede helft 14de eeuw en tweede helft van de 14de eeuw. De drie contexten samen geven een mooi overzicht van archaeologica uit de volledige 14de eeuw (keramiek, glas, leder, hout). Opvallende vondsten zijn: vroege Andalusische lustreware (Spaans-Moors aardewerk met goudlusterversiering), een zevental stamglazen (drinkglazen op hoge voet), evenals enkele voorwerpen in hout waaronder een houten kistje met weegschaal en muntgewichtjes. De vroegste bewoning op de site Biekorf kan aan de hand van de resultaten van de opgraving in 1977 en 1978 gesitueerd worden in de 10de eeuw.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1983: De Dienst Archeologie te Brugge en het onderzoek 1977-1981, in: Jaarboek 1982, Brugge Stedelijke Musea, 141- 168.
DE WITTE Hubert 1978: Archeologisch onderzoek in Brugge, overdruk uit: Het Brugs Ommeland, jg. 18, 1-7.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart