Detail Site

Detail Site

Naam project: Brugge Kartuizerwijk
Projectcode: BR84/KAR
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: vondstmelding
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Kartuizerwijk is de naam van de nieuwe woonwijk die aangelegd is tussen de Kazernevest, de Vuldersstraat, de Konfijtstraat en een stukje van de Balsemboomstraat. De archeologische dienst had tijdens de werken de kans snel enkele archeologische sporen te onderzoeken op het (meer dan 1 ha) grote bouwterrein. Het gaat om afvalkuilen, beerputten, perceelsgrachten, houten tonwaterputten. Het aangetroffen materiaal was afkomstig uit de 14de tot 19de eeuw. Afzonderlijk te vermelden is een cirkelvormige afvalkuil uit de tweede helft van de 14de - begin van de 15de eeuw. Deze kuil bevatte zeer veel en gevarieerde vondsten. Het gaat om lokaal reducerend gebakken aardewerk, Rijnlands steengoed, scherven Spaans-Moorse majolica met goudlusterversiering. Verder trof men er ook houten voorwerpen aan, zoals een gedraaid kommetje, een duigenschaaltje, een kam en een deksel. Een ander belangrijk deel van de vondsten bestond uit leder en omvatte naast ontelbare schoenresten, enkele volledige kinderschoenen en schoenen voor volwassenen van verschillende types, ook lederen trippen (o.m. versierd met de tekst AMOR VINCIT OMNIA) en fragmenten van riemen en versierde messcheden. Eén vondst verdient speciale aandacht, nl. een kruikje in hoogversierd aardewerk met een bebaard mannengezicht op de hals.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1985: Archeologisch Jaarrapport 1983-1984, in: Jaarboek 1983-84, Brugge Stedelijke Musea, 159-201.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart