Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Zedelgem De Arend
Projectcode: ZE99/Arend
Gemeente: Zedelgem
Deelgemeente: Zedelgem
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
Uitvoerder: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP)
Beschrijving: Op de locatie van een nieuw bedrijventerrein startte men met het opvolgen van de aanleg van de wegen. Er kwamen aanvankelijk enkel jonge, recente sporen aan het licht.
Ter hoogte van het toekomstige waterbekken aan de Statiebeek kwamen evenwel ook enkele Romeinse sporen tevoorschijn.
Hierdoor werd de noordelijke helft van het toekomstige bedrijventerrein verkennend onderzoek met proefsleuven. Deze bevestigden de aanwezigheid van Romeinse sporen, niet enkel nabij de beek maar ook iets meer zuidwest-waarts. Men vond geen resten van een intensief bewoonde nederzettingskern, maar eerder verspreide sporen gelegen aan de rand van een dergelijke bewoning.
In de loop van 1999 verdere nog verdere opgravingen uitgevoerd in de zone van de Statiebeek. Binnen de grenzen van de onderzochte zone komen nagenoeg uitsluitend Romeinse paalsporen voor. Deze kunnen van zeer uiteenlopende grootte zijn. De plattegronden van zeker twee gebouwen vallen duidelijk te onderscheiden. Vermoedelijk betreft het hier de restanten van houten schuren of stallingen voor het vee.
Publicatie: HOLLEVOET Yann 1999: Activiteitenverslag 1999-3.
HOLLEVOET Yann 2000: Activiteitenverslag 1999-4.
HOLLEVOET Yann 1999: Activiteitenverslag 1999-2.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart