Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Burghotel
Projectcode: BR87/BH
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: volle middeleeuwen
late middeleeuwen
Romeinse tijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Bij de afbraakwerken voorafgaand van de bouw van een nieuw hotel op de Burg (Burghotel NV, Crowne Plaza Hotel), zijn imposante muur- en funderingsresten gevonden van het Romaanse koor van de in 1799-1800 afgebroken Sint-Donaaskerk. De bouwheer heeft een manier gezocht om dit oostelijk deel van de Romaanse koorpartij van de voormalige Sint-Donaaskerk (bestaande uit koorapsis, kooromgang, buitenmuur en straalkapellen) in situ te bewaren en in het nieuwe hotel te integreren. Naast de opgraving van een deel van de kerk, is ook meer informatie over de rest van het burchtterrein aan het licht gekomen. Het aardewerk dat op deze opgraving wordt aangetroffen is hoofdzakelijk te dateren in de 9de-10de eeuw. Een gedeelte van het noordelijk burchtterrein bestond oorspronkelijk uit een depressie, een zeer laag gelegen gebied waarin zich op het pleistoceen zand een veenlaag van ongeveer 50cm heeft gevormd. In deze depressie heeft men de gracht (ongeveer 10m breed) voor de Burcht, of oudste Brugse versterking, uitgegraven. Op enkele plaatsen is oeverbeschoeiing aangetroffen. Op het noordelijk deel van het burchtterrein zijn enkele imposante muren van het eerste kapittelklooster aangetroffen. Op het grondplan is te zien dat deze muren georiënteerd zijn op de eerste Sint-Donaaskerk (een centraalbouw). De massieve muren van de kerk en het kapittelklooster zijn in dezelfde periode (wellicht in de eerste helft van de 10de eeuw) opgetrokken uit glauconiethoudende zandsteen in een vrij onregelmatig metselverband. Op deze site is ook een begraafplaats aangetroffen. De bakstenen grafkelders zijn de dateren tussen de late middeleeuwen en de 19de eeuw. Enkele van de middeleeuwse graven zijn beschilderd. De archeologische lagen uit de middeleeuwen bevatten ook materiaal uit de Gallo-Romeinse periode. Het gaat om tegula en imbrexfragmenten (dakpannen), reducerend gebakken aardewerk, terra sigillata-fragmenten en ook één romeinse munt (Tetricus II, 270-273 A.D.). Dat dit materiaal hier voorkomt wijst er op dat dat er een Gallo-Romeinse nederzetting in de buurt was.


Publicatie: DE WITTE Hubert, ROMMELAERE Johan, ANSEEUW Jan en DE GROOTE Koen 1989: Archeologisch Jaarrapport 1987-1988, in: Jaarboek 1987-88, Brugse Stedelijke Musea, 63-104.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart