Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Burg - Huis De Jaegher & Tuin Heilig Bloedkapel
Projectcode: BR77/BURG
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: vroege middeleeuwen
volle middeleeuwen
late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Aan de westzijde van de Burg, na de sloop van het huis 'De Jaegher' is in 1977 een archeologisch onderzoek verricht. Vervolgens werd dit onderzoek verdergezet tussen de Kraanrei en de Heilig Bloedkapel. Tijdens deze opgravingen kwamen de restanten vrij van de vermoedelijk oudste fase van de stenen burg, meer bepaald een fragment van de fundering van de burchtmuur van ca. 5 meter lengte. Ook de constructieresten van het latere Steen zijn vrijgelegd. In deze in hoofdzaak in veldsteen gebouwde muurdelen is reeds sporadisch baksteen gebruikt. Dit wijst op een datering na 1200. Aangezien verondersteld wordt dat het Steen in aanleg dateert van onder Boudewijn V (midden 11de eeuw) gaat het waarschijnlijk om latere verbouwingen. In de zone tussen de Kraanlei en de H. Bloedkapel kwam een veldstenen constructie aan het licht, die een stompe hoek vormde en wellicht als de meest zuidwestelijke hoek van de stenen burcht mag beschouwd worden.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1983: De Dienst Archeologie te Brugge en het onderzoek 1977-1981, in: Jaarboek 1982, Brugge Stedelijke Musea, 141- 168.
DE WITTE Hubert 1978: Burg (Achter de H. Bloedkapel), in: Archeologisch onderzoek in Brugge, overdruk uit Het Brugs ommeland, jg. 18, 1.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart