Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Mariastraat Onze-Lieve-Vrouwekerk
Projectcode: BR79/OLVK
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Voorafgaand aan de terugplaatsing van de praalgraven van Karel de Stoute en Maria van Bourgondië van de Lanckhalskapel (in de zuidelijk kooromgang) naar het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 1979 een archeologisch noodonderzoek uitgevoerd in het Hoogkoor. Bij deze opgraving werd de grafkelder van Maria van Bourgondië vrijgelegd. In deze grafkelder is het skelet van de hertogin gevonden, alsook de harturne van haar zoon Filips de Schone. Rond dit graf werden nog 16 andere bakstenen graven onderzocht. Deze dateren tussen de tweede helft van de 13de eeuw en de 17de eeuw. Een aantal ervan zijn aan de binnenzijde met prachtige muurschilderingen versierd. Aan de hand van loden grafplaatjes konden enkele beschilderde graven precies gedateerd worden. Het oudste graf dateert uit 1295. Deze kennis is belangrijk voor onze kennis van de pre-Eyckiaanse schilderkunst. Onder de graven zijn een deel van de funderingen van de oostmuur van de Romaanse voorloper van de huidige kerk aangetroffen, evenals enkele begravingen uit de Romaanse en Karolingische periode. De oudste begravingen dateren vermoedelijk uit de 9de eeuw.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1983: De Dienst Archeologie te Brugge en het onderzoek 1977-1981, in: Jaarboek 1982, Brugge Stedelijke Musea, 141- 168.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart