Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Korte Molenstraat - Molendorp
Projectcode: BR96/SAM
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Andries
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
paleolithicum
vroege middeleeuwen
ijzertijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Op deze locatie werd een terrein van ca. 1 ha archeologisch systematisch in kaart gebracht. Er werden heel wat vroegmiddeleeuwse sporen (Merovingisch) aangetroffen, meer bepaald de resten van twee duidelijk te onderscheiden nederzettingscomplexen. 

Beide erven waren oorspronkelijk grotendeels omringd door grachten en greppels die in verbinding stonden met elkaar. Er werden uitsluitend sporen van houtbouw aangetroffen. De plattegronden van twee OW georiënteerde constructies – één op elk erf - tekenen zich duidelijk af door de aanwezigheid van standgreppelsporen. Het noordelijke gebouw (tenminste 18 bij 5 m) vertoont sporen van een interne opdeling van de binnenruimte terwijl de tweede constructie (20 bij 5/6 m) resten bevat van mogelijke randconstructies onder het overkragende dak. Een ander exemplaar bevond zich ten noorden van het noordelijke wooncomplex en liep door buiten het onderzochte areaal. De meeste gebouwen waren ook nu vermoedelijk éénschepig en van geringe breedte (circa 5 tot 6 m) met verschillende ingangen. Verspreid over de twee erven werden ook nu op heel wat plaatsen resten van waterputten aangesneden. Bij de vroegere waterputten valt onmiddellijk de diversiteit aan constructietypes op. Het meest voorkomende type is opgebouwd uit een vierkante bekisting waarbij doorgaans gebruik is gemaakt van herbruikt constructiehout; de wanden van de bekisting kunnen zowel uit horizontaal geplaatste als uit verticaal ingeheide planken opgebouwd zijn. Vaak komen in de vier hoeken zware aangepunte palen voor die de hele constructie aanvullende stabiliteit verschaften.

Uit andere periodes zijn ook sporen aangetroffen, zij het niet zo talrijk: een vlechtwerk waterput en drinkpoel uit de ijzertijd, brandrestengraven (soort crematiegraf) uit de Romeinse tijd, paalsporen uit de Karolingische periode en grachten uit de volle middeleeuwen.

Publicatie: HILLEWAERT Bieke, HOLLEVOET Yann en RYCKAERT Marc (red.) 2011: Op het Raakvlak van twee Landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart