Detail

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Jan Van Eyckplein
Projectcode: BR17/JVE
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: vondstmelding
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
nieuwe tijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Graafwerken in de tuin van een woonhuis aan de het Jan van Eyckplein worden begeleid door Raakvlak. De archeologen registreren er een circa 6 meter lang fragment van een gemetselde riool, gedeeltelijk overwelfd, deels voorzien van dekstenen uit natuursteen. De baksteen-formaten en het uitzicht wijzen op een datering in de Bourgondische periode (14de-15de eeuw). Het vullingspakket bevat behalve (import)aardewerk uit Spanje, Italië en Duitsland eveneens veel bot en glas. De vulling dateert uit het einde van de 16de tot het eerste kwart van de 17de eeuw. De riool liep oorspronkelijk af richting de Spiegelrei, door de aanleg van de huidige kelder is het resterende deel van vergraven. Tijdens het archeologisch onderzoek aan het Prinsenhof zijn ook resten van dit rioleringsstelsel aangetroffen. Daarnaast zijn verschillende muurresten aangetroffen, die mogelijk behoren tot een oudere fase/uitbouw van het huidige woonhuis. De kleine baksteenformaten en de gebruikte mortel wijzen wellicht op een 17de-18de eeuwse datering. Verder zijn tussen het puin verschillende zeldzame stukken natuursteen aan het licht gekomen. De belangrijkste zijn een geprofileerd middenmoneel van een venster in doornikse kalksteen dat typologisch romaans lijkt en een kraagsteen van een gotische schouw in Balegemse zandsteen versierd met twee figuren die een boek lezen. Deze stukken geven een indicatie van de rijkdom van de verdwenen laatmiddeleeuwse bebouwing op het perceel. Metaaldetectie brengt verschillende muntjes en gespen aan het licht, daterend van de 15de eeuw tot heden.


 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart