Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Kosterijstraat
Projectcode: BR02/SAK
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Andries
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: vroege middeleeuwen
Romeinse tijd
bronstijd
ijzertijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Het onderzochte terrein is gelegen tussen de Korte Molenstraat, de Zandstraat en de Gistelse Steenweg achter het WZC Hallenhuis. Bij de opgraving zijn resten van een kleine landelijke nederzetting uit de vroege middeleeuwen in kaart gebracht. De aangetroffen gebouwen tekenen zich af in de grond aan de hand van paalkuilen en standgreppels. De gebouwen komen voor in clusters of geïsoleerd. Het gaat om resten van woonstalhuizen, stallingen, opslag- en/of werkplaatsen. Opmerkelijk is dat bij de meeste Merovingische constructies gebruik is gemaakt van standgreppels. De meest oppervlakkige sporen zijn weggeploegd. Dit verklaart waarom er geen sporen van haarden zijn aangetroffen in de huizen. Plaatselijke overlappingen wijzen op verschillende bouwfasen. Het onderzochte deel van de nederzetting dateert vooral uit de 6de-7de eeuw. Er zijn ook resten van een Romeinse necropool uit het Hoge Keizerrijk. Op dit grafveldje zijn brandrestengraven aangetroffen. Dit zijn crematiegraven waarbij de verbrande beenderen samen met een kleine hoeveelheid brandstapelresten in een rechthoekige kuil zijn gedeponeerd. Soms is het graf voorzien van een kleine nis waarin de grafgiften zijn meegegeven. 
Vier van de graven zijn omgeven door een gracht. In de crematiegraven is ook aardewerk gevonden. Naast graven zijn er uit het Hoge Keizerrijk ook enkele greppels, een poel en enkele kuilen opgegraven. Bij de keuze van vestigingsplaats (vroege middeleeuwen) en begraafplaats (Romeinse periode) zal de ligging van de Zandstraat van groot belang zijn geweest. Deze weg was in de Romeinse tijd en ook nog in de vroege middeleeuwen een belangrijke verkeersader. Verder zijn er uit de metaaltijden ook nog een aantal verspreide structuren ontdekt (waterputten, o.a. 3 met vlechtwerk, houten scheplepels, een voorraadkuil, enkele paalsporen).

Publicatie: HILLEWAERT Bieke en HOLLEVOET Yann 2006: Andermaal Romeins en vroegmiddeleeuws langs de Zandstraat te Sint-Andries/Brugge (prov. West-Vlaanderen), in: Relicta1, 121-140.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart