Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Expresweg - Gistelsesteenweg - Zandstraat
Projectcode: BR00/EX
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Andries
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Romeinse tijd
bronstijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

De Stedelijke Archeologische Dienst voerde in de zomer van 2000 een beperkte opgraving uit in de omgeving van de Zandstraat te Sint-Andries (tussen de Zandstraat, de Expressweg en de Gistelsesteenweg). Gedurende de voorbije jaren is in deze buurt nog archeologisch onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste opgraving was die achter de Refuge (3 ha)(1995-1996), de vroegere vrouwengevangenis, waar de resten van Romeinse en Karolingische nederzettingen zijn aangetroffen maar ook de opgraving aan weerszijden van de Korte Molenstraat waar Merovingische nederzettingssporen in kaart zijn gebracht mag vernoemd worden. De verklaring van deze grote dichtheid aan archeologische relicten, is de Zandstraat, de weg die zeker vanaf de Romeinse tijd - maar wellicht ook daarvóór - Oudenburg en Brugge met elkaar verbond.
Op deze site gaat de aandacht vooral uit naar de prehistorische concentrische cirkels. Dit is het oudste spoor op deze site en dateert uit de bronstijd of het laat-Neolithicum. Het gaat om een geheel van drie concentrische grachten, met een buitendiameter van ongeveer 27m. De aangetroffen aardewerkfragmenten uit de opvulling van de grachten worden zeer algemeen in de periode laat-Neolithicum - bronstijd gesitueerd.
Romeinse brandrestengraven: Tijdens de Romeinse periode was de funeraire bronstijdstructuur wellicht nog zichtbaar en werd het terrein als begraafplaats gebruikt. Een twintigtal graven zijn op deze opgraving aangetroffen. Overeenkomstig het toen gangbare ritueel gaat het om crematiegraven, en meer bepaald om brandrestengraven. Dit zijn graven waarbij de verbrande beenderen samen met een kleine hoeveelheid brandstapelresten in een rechthoekige kuil zijn gedeponeerd. Soms is het graf voorzien van een kleine nis waarin de grafgiften zijn meegegeven. In één geval zijn rond de grafkuil de sporen van een rechthoekige palenconstructie aangetroffen. Mogelijk betreft het hier een soort grafmonument. Het belang van deze vondsten ligt vooral in het feit dat opnieuw blijkt hoe belangrijk de controle van zelfs relatief kleine bouwputten in de Brugse rand kan zijn voor het achterhalen van de ontstaansgeschiedenis van de stad. Het samenleggen van alle puzzelstukjes zal uiteindelijk een nieuw en gevarieerd beeld bieden van het Brugse verleden.


Publicatie: HILLEWAERT Bieke en VERKEYN Joke 2001: Activiteitenverslag 2000, onuitgeven jaarverslag.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart