Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Potterierei - Sint-Leocollege
Projectcode: BR79/PSL
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Beschrijving:

Er is een proefonderzoek uitgevoerd bestaande uit enkele steekproeven op een terrein aan de Potterierei. Bij dit onderzoek wordt al snel duidelijk dat er op dit terrein veel stortlagen van pottenbakkersafval aanwezig zijn. Deze lagen zijn afgedekt of doorsneden door latere constructies (o.a. de 15de-eeuwse riolering behorend tot het vroegere Karmelietenklooster).
De opvallendste voorwerpen gevonden tijdens dit onderzoek zijn roof finials (nokbekroningen of eindbekroningen).
Na het proefonderzoek is een opgraving uitgevoerd. (Zie ook: Brugge Potterierei - Sint-Leocollege 1979-1980  BR79-80/PSL)


Publicatie: DE WITTE Hubert 1983: De Dienst Archeologie te Brugge en het onderzoek 1977-1981, in: Jaarboek 1982, Brugge Stedelijke Musea, 141- 168.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart