Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Barrièrestraat
Projectcode: BR14/BA
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Michiels
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: volle middeleeuwen
mesolithicum
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Deze opgraving levert het duidelijke bewijs van bewoning in twee ver uiteenlopende periodes. In het noordelijk deel van de site is een goed bewaarde podzolbodem ontdekt. Hierop worden de oudste vondsten ontdekt: 1.994 vuurstenen artefacten uit de prehistorie.  Onderzoek van het ensemble wijst op een (kortstondige) menselijke aanwezigheid tijdens de middensteentijd (artikel). De vondst van een artefact in Wommersomkwartsiet, betekent bovendien de meest westelijke vondst van deze grondstof.
Verder onthullen de sporen een verdwenen, 10de-eeuwse landbouwnederzetting. De datering is gebaseerd op de studie van een unieke, zij het gefragmenteerde collectie aardewerk, het plattegrondtype en enkele houtskooldateringen. De nederzetting bestaat uit een woonerf met een aansluitend landbouwareaal, langs een aarden weg richting Brugge. Op het woonerf staat een gebouw opgebouwd uit twee rijen van 4 palen en afgebakend door een wandgreppel. Het gebouw is 5,8 m breed en 11,6 m lang: een perfecte 1 op 2 verhouding. Het gaat hier niet om een woonstalhuis. Langs de zuidelijke zijde bakent een gracht het woonerf af, in het noorden ligt de weg. Aansluitend op het gebouw wordt het vlak doorsneden door ploegsporen. Het zijn sporen van een eergetouw, de voorloper van de keerploeg. Voor een goede bewerking van de grond is een bewerking in twee richtingen loodrecht op elkaar nodig, waardoor een ruitpatroon ontstaat. Het gebruik van een eergetouw sluit aan bij de datering van de gebouwplattegrond. Landschappelijk doet de keuze van het in cultuur brengen van de arme zandgronden vragen rijzen. Mogelijk is er sprake van een grote druk op het landbouwareaal rond het 10de-eeuwse Brugge, zodat zelfs de meest arme gronden geëxploiteerd worden. Middenin deze akkers ligt een waterput. De put ligt op een afstand van 32 m van het gebouw. Mogelijk dient de watervoorziening landbouwdoeleinden, eerder dan huiselijk gebruik. De weg - waarlangs de nederzetting is gesticht - heeft een noordoost-zuidwestelijke oriëntatie, richting het historisch centrum van Brugge, in de 10de eeuw geconcentreerd rond de Burg. De weg bevindt zich op een hoge plek in het landschap. De site is wellicht opgegeven ten gevolge van hevige stuifzanden.

Publicatie: NOENS Gunther, VERWERFT Dieter, HINSCH MIKKELSEN Jari, SERGANT Joris en VAN BAELEN Ann 2018: The Mesolithic in and around the city of Bruges New lithic data from the excavated sites of Dudzele-Zonnebloemweg, Koolkerke-Arendstraat and Sint-Michiels-Barrièrestraat (Brugge, East Flanders, BE), in: Notae Praehistoricae, 38/2018, 169-190.
VERWERFT Dieter, HUYGHE Jan, ROELENS Frederik, LAMBRECHT Griet en MIKKELSEN Jari Hinsch 2019: Barrièrestraat, Sint-Michiels (Brugge): resultaten van de archeologische opgraving.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart