Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Zedelgem Vloethemveld
Projectcode: ZE18/VL
Gemeente: Zedelgem
Deelgemeente: Zedelgem
Type onderzoek: prospectie zonder ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: nieuwste tijd
Uitvoerder: Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid
Beschrijving:

In het Vloethemveld is er van 1924 tot 1994 een militair domein met een munitiedepot van het Belgisch leger gevestigd. Vlak na de tweede wereldoorlog is het domein als een Brits krijgsgevangenenkamp (1944-1946) ingericht. Vermoedelijk zitten er in die periode meer dan 100.000 krijgsgevangen soldaten van Duitse en Baltische oorsprong opeengepakt.
Het domein, op de grens van Zedelgem en Jabbeke, is nu eigendom van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en de VZW Vloethemveld, wordt het onthaal en de publiekswerking in Vloethemveld (in het deel van het voormalige militair domein) sinds enkele jaren uitgebouwd. Men doet dit om optimaal van de unieke natuur en het bijzonder rijke erfgoed te kunnen genieten. Dit gaat gepaard met wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide verbouwings- en onderhoudswerken om het bouwkundig erfgoed een duurzame toekomst te geven. Tijdens een metaaldetectiecampagne in het voormalige militair kamp zijn talrijke archeologische vondsten verzameld. Deze zijn voornamelijk te dateren in de periode van het krijgsgevangenenkamp. Een deel van deze vondsten kan u via dit platform raadplegen.
Met dank aan Anton en Guido Blokken en Pol Denys voor de determinatie van de vondsten.
Foto 1: de vernieuwde barakken (door: Edwin Derous)
Foto 2: actiefoto van de metaaldetectiecampagne

(De vondsten zijn ingevoerd in loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/metaaldetectievondstmeldingen. De meldings-ID's en de vondstnummers waarover we beschikken, zijn op deze website toegevoegd aan de objectinformatie.)

Publicatie: https://www.zedelgem.be/vloethemveld
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart