Detail Site

Detail Site

Naam project: Brugge Potterierei - Schipperskapel
Projectcode: BR88/PSK
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: werfcontrole
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

In januari 1988 werden tijdens graafwerken op de oorspronkelijke locatie van de Schipperskapel werfcontroles uitgevoerd. Deze kapel, die oorspronkelijk de Sint-Clemenskapel werd genoemd, werd in de 15de eeuw door de gilde van de schippers gebouwd. Tijdens de werfcontroles werden naast funderingsresten van de kapel eveneens sporen van de pottenbakkersindustrie aangetroffen. Het gaat om ovenresten en grote hoeveelheden aardewerk. Het materiaal vertoont sterke gelijkenissen met het 13de-eeuwse aardewerk uit de overige opgravingen aan de Potterierei. Er werden voornamelijk kookpotten, kannen en kruiken in zowel oxiderend als reducerend aardewerk aangetroffen. Daarnaast stootte men op enkele braadpannen, een vetpan en een aantal dakelementen. In 1989 is het onderzoek verdergezet in een tweede sleuf.


Publicatie: DE WITTE Hubert, ROMMELAERE Johan, ANSEEUW Jan en DE GROOTE Koen 1989: Archeologisch Jaarrapport 1987-1988, in: Jaarboek 1987-88, Brugse Stedelijke Musea, 63-104.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart