Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Beernem Haverbilken opgraving
Projectcode: OE10/HAV
Gemeente: Beernem
Deelgemeente: Oedelem
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Midden-Romeinse tijd
volle middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

Na het proefonderzoek is een zone met Gallo-Romeinse sporen vrijgelegd. Er komt een compleet grafveldje aan het licht met elf brandrestengraven. Deze graven liggen zowel in als rondom een opmerkelijke gracht, die een rechthoek van 13 meter bij 15 meter begrenst. Langs de binnenzijde van de gracht bevinden zich de ondiepe resten van paalsporen, die op een regelmatige afstand van elkaar liggen. Vermoedelijk zijn dit de restanten van een bovengrondse houtconstructie. Dit kan men interpreteren als een religieus monument, dat het grafveld domineerde en vanuit de omgeving te zien was. De graven zijn crematiegraven, meer bepaald brandrestengraven, waarbij een gedeelte van de resten van de brandstapel, samen met verbrand menselijk bot, in een rechthoekige kuil is gedeponeerd. Soms zijn de kuilen voorzien van een kleine nis waarin grafgiften zijn bijgezet. Het gaat hierbij om voedsel of objecten die de dode nodig kan hebben tijdens zijn/haar reis naar het hiernamaals. In zeven van de elf graven zijn complete aardewerken potten aangetroffen, die als bijgift met de dode zijn meegegeven. Deze bijgiften bestaan overwegend uit handgevormd Romeinse aardewerk. Opmerkelijk is ook de afwezigheid van verbrande botresten in de crematiegraven. Vermoedelijk is dit te wijten aan het verbrandingsproces van de crematie, waarbij de brandstapel een te lage temperatuur had om de beenderen permanent te bewaren. Vermoedelijk zijn de slecht verbrande botresten, met verloop van tijd in de zure zandgrond compleet vergaan.

De aangetroffen middeleeuwse sporen worden geïnterpreteerd als een deel van een kleine bewoningskern uit de volle middeleeuwen. Vermoedelijk betreffen het de bijgebouwen bij een vrij geïsoleerd gelegen boerderijtje. In de vakliteratuur worden zulke hoeves vaak omschreven met de Duitse term Einzelhof. Het hoofdgebouw is tijdens het proefonderzoek niet aangesneden. Het zal zich vermoedelijk meer noordelijk, op hoger gelegen en niet tot het onderzoeksterrein behorende gronden bevinden.

Publicatie: HUYGHE Jan, DECRAEMER Stefan, HILLEWAERT Bieke, VAN BESIEN Elisabeth en MIKKELSEN Jari Hinsch 2010: 2010 Haverbilken. Resultaten archeologisch onderzoek te Haverbilken, Oedelem (Beernem).
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart