Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Damme Stakendijke
Projectcode: DAST-18
Gemeente: Damme
Deelgemeente: Sijsele
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: steentijd
Romeinse tijd
volle middeleeuwen
late middeleeuwen
nieuwe tijd
nieuwste tijd
Uitvoerder: THV Willaert-GATE-Raakvlak
Beschrijving:

Na het proefonderzoek in 2017 is het gebied tussen de Stationsstraat, de Veldstraat, het Oud Spoorwegpad en de Nieuwe Weg opgegraven. Verspreid over het terrein (ca. 4,75 ha) zijn sporen, structuren en vondsten aangetroffen uit de steentijden tot de Nieuwste tijd. De ligging op een dekzandrug heeft in belangrijke mate het gebruik van het terrein doorheen de tijd bepaald. 

De vondsten uit de steentijd bestaan uit enkele losse vondsten die zich niet meer bevinden op de originele locatie waar ze zijn achtergelaten.

Uit de Romeinse periode zijn grafmonumenten aangetroffen. Deze bestaan uit rechthoekige grachten (enclos) waarbinnen en waarrond brandrestengraven (soort crematiegraven) liggen. Dit grafveld hoort wellicht bij de Romeinse nederzetting die in 2010 (SYS10/STA) op het belendende terrein is onderzocht. In totaal zijn 86 crematiegraven aangetroffen (84 brandrestengraven en 2 beenderpakgraven). Dit geheel wordt nog eens extra benadrukt en begrensd door twee duidelijke palissades. De vondsten in de graven dateren het geheel tussen de 1ste eeuw en het begin van de 3de eeuw n. Chr. Onderzoek op het bewaarde bot lijkt er op te wijzen dat het om volwassenen gaat (mannen en vrouwen). 

In het centrale en zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich een nederzetting uit de 12de eeuw (1125 en 1175 n.Chr.). De nederzetting loopt ook verder ten westen (zie SYS10/STA) en ten oosten van het projectgebied. Verschillende erven met hoofdgebouwen, bijgebouwen, waterputten en poelen konden onderscheiden worden.
Uit de late middeleeuwen (14de-15de eeuw) zijn heel wat verspreide sporen aangetroffen. Gebouwplattegronden waren daar niet bij. De kern van die nederzetting bevindt zich wellicht ten noorden van het onderzoeksgebied onder de bestaande huizen. 
Foto: aanleg vlak © THV Willaert-GATE-Raakvlak.

Publicatie: HUYGHE Jan, DECONYNCK Jasper, LALOO Pieter, LAMBRECHT Griet en DE CLERCQ Wim 2021: Het culturele vondstenmateriaal van het Romeins grafveld te Damme Stakendijke: lokale tradities onder de loep (prov. West-Vlaanderen), in: Signa 10, 35-48.
DECONYNCK Jasper, VAN DE VELDE Sander, LALOO Pieter, ALLEMEERSCH Luc, STORME Annelies, SLABBINCK Fedra, VAN ESBROECK Tessa, VERGAUWE Ruben, HUYGHE Jan, MIKKELSEN Jari Hinsch, SMITS Liesbeth, DOEVE Petra, DEFORCE Koen, DEAK Judit 2021: EINDVERSLAG Opgraving 2018H192 Damme Stakendijke.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart