Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Knokke-Heist Heistlaan
Projectcode: RA14/HE
Gemeente: Knokke-Heist
Deelgemeente: Ramskapelle
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: Midden-Romeinse tijd
Beschrijving:

Langs de Heistlaan in Ramskapelle is in het kader van de aanleg van de A11 zowel een boor- als proef-sleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan werd gestart met een vlakdekkende opgraving. In totaal is 3.250 m². Daarnaast wordt er 17 profielputten gegraven in dit vlak. De werd een Romeinse nederzetting aangesneden bestaande uit een opgeworpen woonplatform. De bewoning vindt plaats in plaggenhutten. Het Romeins vondstmateriaal dat verzameld wordt is rijk te noemen. Het omvat een grote fractie import en tafelwaar en dateert de site in de 1ste helft van de 3de eeuw. De meeste sporen situeren zich in de Romeinse periode. Het belangrijkste element is een verhoogd woonplatform in het noordwestelijk deel van de site. Dit platform is opgebouwd uit klei-plaggen. De plaggen zijn herkenbaar doordat de originele horizontale stratigrafie hier in verschillende oriëntaties zichtbaar is. De plaggen zijn ongeveer 20 op 40 cm groot. Het platform is 50 cm hoog bewaard. Het bevindt zich op amper 5 tot 10 cm onder het maaiveld, dus het is onduidelijk of dit de oorspronkelijke hoogte betreft. Over het algemeen is de bewaring van de sporen goed. Er zijn weinig recente verstoringen die de Romeinse sporen doorsnijden. Langs de noordoostelijke en zuid-oostelijke flanken van het woonplatform zijn verschillende lagen schelpen zichtbaar. Dit zijn ofwel afvallagen, waarbij de schelpen consumptieafval betreffen. Ofwel gaat het hier om verstevigende lagen, om aftakeling van de wand tegen te gaan. Langs de zuidwestelijke flank wordt de grens van het wooneiland gevormd door een geultje. Deze zijde is licht geërodeerd. De grens langs noordwestelijke zijde is niet volledig duidelijk en wordt gevormd door een middeleeuwse veenwinningskuil en de huidige perceelsgracht.


 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart