Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Sint-Kruisstraat - Vossenslag
Projectcode: BR01/ASK
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Assebroek
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: vroege middeleeuwen
late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

In de wegkoffer van de nieuwe verkaveling aan de Sint-Kruisstraat zijn sporen uit de Karolingische tijd waargenomen. Het betreft gebouwsporen, die aan één groot gebouw toe te wijzen zijn. Het gebouw is wellicht van het drieschepige type en is vrij groot (7m op 18m).
Aansluitend bij deze vaststellingen zijn ook de aanpalende terreinen opgegraven, waarbij de resten van heel wat kleinere constructies zijn aangesneden. Vermoedelijk gaat het om een boerderij met verschillende bijgebouwen. De gebouwen zijn opgetrokken in vergankelijke materialen.
Tijdens het onderzoek zijn ook resten van verschillende Karolingische waterputten aangetroffen, waaronder een vierkante houten constructie die onder de permanente grondwatertafel bewaard is gebleven.
Vlakbij de Karolingische bewoning zijn ook sporen uit de Merovingische periode gevonden. Een groot deel van het onderzoeksareaal is in een recent verleden uitgezand, waardoor verder vaststellingen niet mogelijk waren tijdens dit onderzoek.


Publicatie: HILLEWAERT Bieke 2002: Activiteitenverslag 2001, onuitgegeven verslag.
HILLEWAERT Bieke 2002: Drie op een rij: Een interessante vondst door archeologische dienst, in: Musea@brugge.be, nr 2, juni 2002, 3.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart