Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Torhout Wijnendalestraat
Projectcode: TO17/WI
Gemeente: Torhout
Deelgemeente: Torhout
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving: Vivendo plant verschillende woningen langs de Wijnendalestraat in Torhout. Raakvlak voert er een proefonderzoek uit. Op basis van de kennis uit het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis is er kans op begraven archeologisch erfgoed, vooral sporen uit de prehistorie tot de Romeinse periode kunnen hier voorkomen. De kans op funeraire momenten, zoals ten oosten en westen in Veldegem, is reëel. Volgens historische bronnen ligt het projectgebied binnen het strijdtoneel van de Slag bij Wijnendale (1708). Volgens historische kaarten is het terrein steeds in gebruik geweest als landbouwgebied. Er zijn geen aanwijzingen voor verdwenen bewoning.
Tijdens het bodemonderzoek ziet men dat de bodemprofielen weinig gevarieerd zijn. Het is duidelijk dat
de bodem binnen het project zeer uniform is: AC-profielen met een 30 tot 40 cm dikke ploeglaag met
daaronder geel en wit zand boven tertiair grof zand. Het projectgebied bestaat uit zeer arme
gronden zonder bodemontwikkeling. Dit is in overeenstemming met de geschiedenis als veldgebied.Tijdens het proefsleuvenonderzoek worden geen archeologische relevante sporen aangetroffen. Prospectie met de metaaldetector heeft geen resten van de Slag van Wijnendale op.
Vervolgonderzoek is op deze locatie niet noodzakelijk.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart