Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Oude collectie
Projectcode: OC
Type onderzoek: verzameling
Aangetroffen periodes: steentijd
metaaltijden
Romeinse tijd
middeleeuwen
nieuwe tijd
nieuwste tijd
Beschrijving: In 1865 werd de Société Archéologique de Bruges (Oudheidkundig Genootschap van Brugge) opgericht. Onder de 12 stichtende leden bevonden zich James Weale en priester- dichter Guido Gezelle. Deze vereniging bracht een rijke verzameling beelden, meubelen, textiel maar ook talrijke archeologische objecten bij elkaar. Ze streefden ernaar om oudheidkundige en kunstvoorwerpen op te sporen en om deze te bewaren in een openbaar museum. Deze collectie zou later bekend worden als de Gruuthusecollectie. Deze bevat heel wat archeologische objecten uit verschillende wijd verspreide vindplaatsen.
Publicatie: DE WITTE Hubert 1985: Archeologisch Jaarrapport 1983-1984, in: Jaarboek 1983-84, Brugge Stedelijke Musea, 159-201.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.