Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Burg - Philipstockstraat
Projectcode: BR17/BU
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: volle middeleeuwen
late middeleeuwen
nieuwe tijd
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

De gebouwen van het voormalig provinciaal gouvernement, gelegen in de noordwestelijke hoek van de Burg, worden gesloopt en vervangen door een omvangrijk stadsvernieuwingsproject. Gezien de historisch zeer belangrijke ligging werkt de bouwheer samen met Raakvlak om het archeologisch bodemarchief te onderzoeken. Het huidige gebouw bevindt zich op de locatie van de westvleugel van het kapittelklooster van Sint-Donaas. Het is niet duidelijk in welke mate hier nog resten van aanwezig zijn in de ondergrond. In eerste instantie zijn een aantal proefsleuven en putten getrokken op de binnenkoer. Historische en archeologische gegevens over de verharde binnenkoer zijn niet eenduidig. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) staan twee volumes afgebeeld die onmiddellijk tegen de westvleugel van het kapittelklooster zijn gebouwd. Volgens Luc Devliegher gaat het om het verblijf van de kannuniken en het huis van de deken. De rest van het plangebied lijkt onbebouwd. Hoewel er veel schilderijen en prenten gemaakt zijn van de Burg tussen de 16de en de 18de eeuw, zijn er geen afbeeldingen van het plangebied bekend. Een schematische weergave van de Burg, opgemaakt op het einde van de 18de eeuw (De Molo) toont geen bebouwing op de westelijke zone, maar wel nog een verwijzing naar de deken (“area decani”). Op alle beschikbare kaarten en plannen vanaf de 19de eeuw tot op heden is deze zone verder onbebouwd. Tijdens het vooronderzoek blijkt dat de ondergrond tot 3m onder de verharding quasi integraal verstoord is.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1991: De Brugse Burg, Van grafelijke versterking tot moderne stadskern, ArcheoBrugge 2, Brugge.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart