Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Hoedenmakersstraat - Augustijnenrei
Projectcode: BR16/HO
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: prospectie met ingreep in de bodem
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Raakvlak
Beschrijving:

In maart voert een veldteam een kort proefonderzoek uit op de hoek van de Augustijenrei met de Hoedenmakerstraat, op de plaats waar eertijds een postgebouw stond. Het terrein is voorheen bebouwd en onderkelderd geweest. Tussen het bemalingssysteem en de oude en nieuwe funderingspalen krijgen de archeologen nog de kans vijf proefsleuven aan te leggen. Op het noordelijke deel van de site worden twee in situ lagen met materiaal uit de 13de en 14de eeuw aangetroffen. Het gaat om huishoudelijk afval en ook hoornpitten. Dit is wellicht leerlooiersafval. Er worden geen structuren of afgebakende afvalputten aangetroffen. Uit de verschillende profielen is af te leiden dat het hier gaat om een depressie die is opgevuld met afval. Verschillende stalen van deze afvallaag worden onderzocht. In de oostelijke zone van de site is de ondergrond verstoord tot in het pleistoceen zand. In het noorden is het pleistoceen zand door de overmatige wateroverlast niet bereikt. Boren was er niet mogelijk door opstuwend water.


 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart