Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Brugge Rijkepijndersstraat
Projectcode: BR84-85/RP
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

Na afbraak van de brouwerij Aigle Belgica, gelegen tussen de Carmersstraat, de Elisabeth Zorghestraat, de Snaggaardstraat en de Ropeerdstraat kwam een terrein vrij van 1,5ha vrij voor een nieuwe woonwijk. De Rijkepijndersstraat, die door de brouwerij bijna volledig was gesupprimeerd, kon opnieuw aangelegd worden. Na enkele proefputten in 1984 waarbij kuilen met materiaal uit de 15de en 17de eeuw wordt aangetroffen, wordt het onderzoek in 1985 verdergezet. Onder de sporen bevindt zich het pleistoceen zand. Ook hier is duidelijk dat er zich geen vroegmiddeleeuwse mariene afzettingen bevinden op het pleistoceen zand in Brugge. Het opvallendste bij deze opgraving was het onderzoek van 18 houten tonwaterputten. De afmetingen variëren van ca. 0,50m tot 1,20m diameter met een bewaarde diepte van ca. 0,5m tot bijna 2m. Naast de houten waterputten worden ook nog een 7-tal mest- en afvalputten onderzocht. Een weinig pottenbakkersafval wordt aangetroffen in de hoek van de Elisabeth Zorghestraat en de Snaggaardstraat. Er wordt verondersteld dat het afval afkomstig is van de nabijgelegen productiecentra langs de Potterierei. Op het terrein Rijkepijnder zijn geen sporen van aardewerkproductie aangetroffen. De oudste sporen op deze site zijn te dateren in de tweede helft van de 13de eeuw. Uit vondsten door de heren R. Vanneevel, E. Beuckels en de Stadsarcheologische dienst kan worden afgeleid dat in de 14de -15de eeuw op die plaats barnsteen werd bewerkt. Dit kan aangetoond worden door de vondst van ruwe barnsteen brokjes, halfafgewerkte en volledig afgewerkte kralen. Ook te vermelden is de vondst van enkele Spaanse majolicascherven met goudlusterversiering.


Publicatie: DE WITTE Hubert 1987: Archeologisch jaarrapport 1985-86, in: Jaarboek 1985-86, Brugse Stedelijk Musea, 95-158.
DE WITTE Hubert 1985: Archeologisch Jaarrapport 1983-1984, in: Jaarboek 1983-84, Brugge Stedelijke Musea, 159-201.
HÜPSCHER Erica 2020: Hanzeatisch Goud in Brugse Context, een onderzoek naar het gebruik en de bewerking van barnsteen voor paternosters op basis van productieafval uit twee laatmiddeleeuwse sites, masterproef archeologie Universiteit Gent.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart