Detail Site

Detail Site

Naam project: Brugge 't Zand 1992
Projectcode: 92007
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Brugge
Type onderzoek: werfbegeleiding
Aangetroffen periodes: late middeleeuwen
nieuwe tijd
nieuwste tijd
Uitvoerder: Stedelijke Archeologische Dienst Brugge
Beschrijving:

De archeologische dienst kan bij de graafwerken voor de uitbreiding van de parking op 't Zand enkele waarnemingen doen. Al in 1979 zijn bij uitgebreide graafwerken op 't Zand de grondvesten van het 19de-eeuwse stationsgebouw en het 17de-eeuwse Capucijnenklooster vergraven. De huidige graafwerken (1992), ter hoogte van het Concertgebouw, strekken zich uit over ongeveer 5000m² en gaan plaatselijk tot 8m diep. Bodemkundig hebben we hier te maken met de overgang van de zandrug die zich op ‘t Zand zelf bevindt en zich van het Beursplein in de richting van de Markt uitstrekt, naar de depressie van de Westmeers. Van noord naar zuid levert dit voor het onverstoorde pleistocene zand een hoogteverschil op van 70cm over een afstand van iets minder dan 100m. Op deze plaats is dus een uitgesproken zachte helling. Op het pleistocene zand kan de eerste fase van menselijke activiteiten aan de hand van scherven gedateerd worden in de 9de-11de eeuw. De volgende fase met bewoningssporen is te dateren in de 14de en mogelijk ook nog in de 15de eeuw. Het gaat hier om verschillende waterputten (tonwaterputten, vierkante houten exemplaren en een ronde bakstenen waterput), enkele afvalputten en bakstenen muurresten. De sporen horen vermoedelijk bij de bewoning die langs de zuidelijke korte zijde van 't Zand gevestigd is. In de 17de-18de eeuw is het terrein opgehoogd. Verder zijn enkele muurresten van het Capucijnenklooster aangetroffen en de resten van een 19de-eeuwse goederenloods die bij het station hoort. Na WOII is het terrein uiteindelijk opgehoogd en als park ingericht. (Zie ook Brugge 't Zand 1999 BR99/Z)


Publicatie: DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Bieke 1993: Archeologisch Jaarrapport 1991-1992, in: Jaarboek 1991-92, Brugge Stedelijke Musea, 71-91.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart