Detail Site

Detail Site

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Naam project: Oude collectie Brugge Fort Lapin
Projectcode: OC-FL
Gemeente: Brugge
Deelgemeente: Sint-Pieters
Type onderzoek: opgraving
Aangetroffen periodes: ijzertijd
Romeinse tijd
Uitvoerder: Jubelparkmuseum
Beschrijving:

Net ten noorden van Brugge is in 1899 het Groot en het Klein Handelsdok uitgegraven. Op de plaats 'Fort Lapin' zijn toen verschillende sporen en vondsten uit de late ijzertijd en Gallo-Romeinse tijd aan het licht gekomen.

Ook de resten van de ‘Romeinse Boot van Brugge’ worden aangetroffen. Baron Alfred de Loë, conservator van het Jubelparkmuseum, en geoloog Aimé Rutot redden wat ze kunnen, maar de boot wordt grotendeels vernield. Er zijn 14 fragmenten van een zeewaardige boot uit de Romeinse periode aangetroffen. Later onderzoek toont aan dat het vermoedelijk restanten zijn van twee of meer zeewaardige boten waarvan het hout is herbruikt in de haveninfrastructuur. 

Figuur: Localisatieschets van het vondstencomplex Brugge Fort Lapin.
B C: Romeinse vondsten (1902-1903)
G: situering van de Romeinse boot 
(H. Thoen, 1978)

Publicatie: DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Beatrijs 1991: Archeologisch Jaarrapport 1989-1990, in: Jaarboek 1989-90, Brugge Stedelijke Musea, 89-107.
THOEN Hugo 1978: De Belgische kustvlakte in de Romeinse tijd, in: Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Jaargang XL, nr. 88.
THOEN Hugo 1987: De Romeinen Langs De Vlaamse Kust. Brussel: Gemeentekrediet van België.
 
Vondsten: Toon de opmerkelijke vondsten van dit project.

Locatie op kaart