Detail Vondst

Detail Vondst

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Voorwerp: briquetage
Materiaalgroep: keramiek
Materiaal: technisch aardewerk / briquetage
Datering: -275/-1
Site: Oude collectie Brugge Fort Lapin
Inventarisnummer: OC-FL/96
Periode: ijzertijd
Titel: Briquetagevondsten uit de ijzertijd
Info:

Deze aardewerkfragmentjes worden ook wel briquetage genoemd. Ze getuigen van de zoutproductie die vanaf de ijzertijd langs onze Noordzeekust voorkomt. Het betreffen 20 scherven van containers en 1 pijlertje. H. Thoen dateert deze ijzertijdproductie tijdens de midden-La Tène of laat-La Tène.

Publicatie: THOEN Hugo 1978: De Belgische kustvlakte in de Romeinse tijd, in: Verhandelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Jaargang XL, nr. 88.

Locatie op kaart