Detail Vondst

Detail Vondst

 Afbeelding downloaden? Neem contact op met Raakvlak.
Voorwerp: amfoor
Datering: 50/100
Site: Oude collectie
Productieplaats: Spanje, Baetica
Inventarisnummer: OC/279
Periode: Vroeg-Romeinse tijd
Afmetingen: randdiameter 16,5cm
hoogte 73,5cm
diameter buik 52cm
Info:

Een Romeinse amfoor van het type Dressel 20. Deze amforen staan gekend als olijfoliecontainers. Dit exemplaar werd vervaardigd in Baetica (Spanje). Baetica was ongetwijfeld de grootste olijfolieproducent in de Oudheid. Op de oren van de amfoor is een stempel met de Initialen M I M leesbaar. Van de M I M-stempel zijn er verscheidene voorbeelden gekend.  De letters M I M zijn de eerste letters van de drie namen (tria nomina) die elk Romeins burger bezat: een voornaam, een familienaam en een bijnaam. Een langere versie van vermoedelijk dezelfde stempel, M I MOPSI, zet ons mogelijk op weg bij de verdere ontcijfering van de drieledige benaming. ‘M’ staat steevast voor Marcus en de ‘I’ verwijst naar een courante familienaam ais lunius of ludus. We lezen dus: M(arcl) I (uni) of I (uii) M(opsl) of‘van Marcus lunius Mopsus of Marcus lulius Mopsus’. De Grieks klinkende naam Mopsus - mensen werden toen met hun bijnaam aangesproken, niet met hun voornaam die tot een officiële benaming was geëvolueerd - is uiterst zeldzaam en verwijst naar een mythologische figuur in het zuidoosten van Klein-Azië (nu Turkije), meer bepaald in Cilicië. Vermits Griekse bijnamen in de tría nomina verwijzen naar slaven die zijn vrijgelaten door hun meester(es) en het burgerrecht hebben verkregen, is het niet uitgesloten dat we ook hier te doen hebben met een uit Cilicië afkomstige slaaf die later met zijn nieuwe sociale status fortuin maakte in de amforenindustrie in Zuid-Spanje.

Deze amfoor is bedekt met een 'recente' vernislaag, net zoals een ander gekend exemplaar uit Nieuwpoort. Tevens behoren beide exemplaar tot dezelfde variantgroep. Alles lijkt erop te wijzen dat beide exemplaren van Brugge en Nieuwpoort zusterstukken zijn die uit dezelfde scheepslading werden opgevist in onze kustwateren.

Publicatie: MONSIEUR Patrick en BRAET Christine 1997: Romeinse amforen van Baetica, in: Jaarboek 1995-96, Brugge Stedelijk Musea, 104-115.
MONSIEUR Patrick 2010: Zoektocht naar de oorsprong van enkele Romeinse amforen uit de Noordzee, in: De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, nr. 26, 10-15.